Επικοινωνία, ενημέρωση, συντονισμός, δράσεις, οργάνωση λειτουργίας για την επίτευξη των στόχων μας

Η ΔΑΚΕ ΥΠΠΟ σας καλωσορίζει.

Μήνυμα Προέδρου ΔΑΚΕ-ΥΠΠΟ

dake_xmas