ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. : Ανακοίνωση   01-09-2019                                                                                                       

 ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. : Ακρόπολη, fake news και μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα

  31-05-2019 ¨Περί  προσκλητηρίου ανευθυνότητας…και λοιπών  προεκλογικών  παρεκτροπών..¨

Παρουσίαση : Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.Α.  και κλάδος ΔΕ Φύλαξη-Πληροφόρηση