Πρόεδρος Νικολάου Κωνσταντίνος  ΠΟΕ ΥΠ.ΠΟ (Αναπλ. Γραμματέας Εκτελεστικής Επιτροπής), Υπηρεσιακά συμβούλια (εκπρόσωπος Δ’ 5μελούς), ΠΕΥΦΑ (μέλος Γενικού Συμβουλίου)

Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»

Αντιπρόεδρος Σαραντόπουλος Νεκτάριος Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»
Γενικός Γραμματέας Φιλιππαίου Ελένη  ΠΕΥΦΑ (Μέλος Γενικού Συμβουλίου)

Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»

Ειδικός Γραμματέας Μιχαηλίδης Πέτρος Κλάδος «Διοικητικοί Υπάλληλοι ΥΠ.ΠΟ»
Ταμίας Μπανιάς Επαμεινώνδας   ΠΕΥΦΑ (Μέλος Γενικού Συμβουλίου)

Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»

Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων Μπαλωμένος Απόστολος Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Λώνας Ευάγγελος Κλάδος «Διοικητικοί Υπάλληλοι ΥΠ.ΠΟ»
Μέλη Δ.Σ. Β’θμιας ΔΑΚΕ ΥΠΠΟ
Δανιήλ Μαρία ΠΟΕ ΥΠ.ΠΟ (Αναπλ. Γραμματέας Προεδρείου Γενικού Συμβουλίου), ΠΕΥΦΑ (Μέλος Γενικού Συμβουλίου) Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»
Κεραμίδας Δημήτρης ΠΟΕ ΥΠ.ΠΟ (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) Κλάδος «Διοικητικοί Υπάλληλοι ΥΠ.ΠΟ»
Φούντας Ιωάννης    Κλάδος «Εργατοτεχνικό Προσωπικό ΥΠ.ΠΟ»
Χασομέρης Νικόλαος ΔΑΚΕ Εκτάκτων (Πρόεδρος)  
Τσίκινης Ηρακλής   Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση»

Τμηματάρχης

Καλούδης Γεώργιος    Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση» 
Σιψάς Δημήτρης    Κλάδος «Φύλαξη-Πληροφόρηση» 
Αναγνωστόπουλος Άγγελος    Κλάδος «Διοικητικοί Υπάλληλοι Γ.Γ.Α.»