Πρόεδρος:   Παπακωστοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος:   Μιχαηλίδης Πέτρος
Γενικός Γραμματέας:   Κρίκης Παναγιώτης
Οργανωτικός Γραμματέας:   Σκαλιώτης Χαράλαμπος
Ταμίας:  Δορκοφύκη Αγγελική
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:  Γαλανόπουλος Ελευθέριος 
 

Μέλη : 

 
Αναγνωστόπουλος Άγγελος   
Κυριακόπουλος Θεόδωρος   
Μουτόπουλος Δημήτριος  
 Συρούκης Παναγιώτης  
 Φωτοπούλου Φωτεινή  
Κίτσιος Ευάγγελος  
Λώνας Ευάγγελος  
Μπλιθικιώτη Αλεξάνδρα  
Φωτόπουλος Ιωάννης