Αθήνα  13-08-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των μονομερών ενημερωτικών Ανακοινώσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΥΦΑ, που εκφράζουν συνήθως, τις πλειοψηφικές θέσεις του Σωματείου, η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ τοποθετείται τακτικά επί κοινών θεμάτων,  στα οποία υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων και απόλυτα διαφορετική αντίληψη των γεγονότων.

Στο άνω πλαίσιο η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ ενημερώνει πως συμμετείχε στην πρόσφατη δια-παραταξιακή συνάντηση ΠΕΥΦΑ – Πολιτικής Ηγεσίας ΥΠ.ΠΟ.Α. στις 3/8/2018.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ συμμετείχε με θέσεις ενίοτε διακριτές εκ της πλειοψηφίας του Σωματείου , ενστάσεις, διαμαρτυρίες,  εισηγήσεις κι επιφυλάξεις,  που τέθηκαν προς γνώση όλων των εμπλεκόμενων.

Θέματα Συζήτησης (με τη σειρά εμφάνισής τους,  στην σχετική Ενημερωτική Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ)

  1. Προσλήψεις.

Α. Η ΠΕΥΦΑ δια του Προέδρου της αιτήθηκε της μέριμνας της πολιτικής ηγεσίας , για την όσο το δυνατό συντομότερη έκδοση αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2018 .

Αίτημα που η πολιτική ηγεσία «άκουσε» με κατανόηση.

Β. Η ΠΕΥΦΑ ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία επίσημου αιτήματος πρόσληψης 500 αρχαιοφυλάκων προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου.

Έλαβε ξεκάθαρη απάντηση ότι μέχρι στιγμής τέτοιο αίτημα δεν έχει υποβληθεί 

και της υποβολής του από πλευράς ΥΠ.ΠΟ.Α.,  θα πρέπει να  προηγηθεί διαβούλευση των συναρμόδιων Υπουργείων.

Αυτή ήταν η «θετική» σε θεωρητικό επίπεδο απάντηση της πολιτικής ηγεσίας και κατ΄ εκτίμησή μας απέχει μακράν της ελπιδοφόρας Ανακοίνωσης, της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΥΦΑ.

Γ. Τις ευχαριστίες του Προέδρου της ΠΕΥΦΑ για την προώθηση της διαδικασίας τακτοποίησης συναδέλφων με θετικές δικαστικές αποφάσεις , διαδέχθηκε η από πλευράς της ΔΑΚΕ  κατάθεση επιφυλάξεων για την ορθότητα και ασφάλεια της ακολουθούμενης διοικητικής διαδικασίας.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ είναι υπέρ της τακτοποίησης εκκρεμών ζητημάτων όλων των συναδέλφων,

 με τρόπο ασφαλή και αξιοκρατικό .

Οι ανεπαρκείς απαντήσεις που λάβαμε σχετικά με τα «ρίσκα αντισυνταγματικότητας»  που ανέλαβε η πολιτική ηγεσία ,

για την έκφραση της θετικής της πολιτικής βούλησης,  στο συγκεκριμένο ζήτημα, μας υποχρεώνει να αποσαφηνίσουμε ότι :

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ δεν επικροτεί οποιαδήποτε αίολη πολιτική επιλογή , που δεν διασφαλίζει στο ακέραιο το εργασιακό μέλλον των ενδιαφερομένων αλλά μετατρέπει αυτούς,  σε μια ευάλωτη συγκυριακή δεξαμενή οιονεί «ψηφοφόρων» , της «όποιας» πολιτικής βούλησης δίνει πρόσκαιρα ελπίδα,  για δουλειά στο δημόσιο.

2.Γραφεία Φύλαξης .  

 Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ αφού ανέφερε εκ νέου τις επιφυλάξεις της,  στην λειτουργική εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου λόγω της αποσπασματικότητας του θεσμού (13 Περιφερειακές Υπηρεσίες) και της συνεπαγόμενης διαμόρφωσης δύο τάξεων Αρχιφυλάκων, κατέθεσε επίσημα αίτημα έναρξης διαδικασίας στελέχωσης βάσει σχετικών προβλέψεων Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα κατ ακολουθία της στελέχωσης τμημάτων . Θέση που συνάδει με τις σχετικές οδηγίες του ΣτΕ επί της συγκεκριμένης ρύθμισης στο Π.Δ.4/2018.

Η ΠΕΥΦΑ δια του Προέδρου της, αιτήθηκε εκ νέου ρύθμιση «αξιοκρατικής» τοποθέτησης αρχιφυλάκων μέσω λειτουργίας γνωμοδοτικής στον Υπουργό Επιτροπής,  με την συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΕΥΦΑ .

Περί κριτηρίων, το απόλυτο «κενό».

Η πολιτική ηγεσία,  έδειξε σαφή προσανατολισμό προς την στελέχωση δια απευθείας αναθέσεων,  άνευ αξιοκρατικών κριτηρίων .

Σε συνέχεια των τεκμηριωμένων νομοθετικά ενστάσεων της ΔΑΚΕ , δεσμεύτηκε όπως επανεκτιμήσει το ζήτημα του τρόπου στελέχωσης

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ καταγγέλλει το όψιμο ενδιαφέρον του Προεδρείου της ΠΕΥΦΑ για την άμεση στελέχωση των Γραφείων Φύλαξης έστω και με απευθείας ανάθεση .

Ενδεχόμενο για το οποίο, δεν έλαβε σαφή απορριπτική θέση.

 

  1. Κανονισμός Λειτουργίας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων:

Το προεδρείο της ΠΕΥΦΑ έθεσε ζήτημα Σύνταξης Κανονισμού Λειτουργίας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε συμπλήρωση του ¨περιβόητου¨ τεύχους οδηγιών – καθηκόντων προσωπικού φύλαξης .

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ με γνώμονα το  μακροπρόθεσμο όφελος των υπηρετούντων,  δεν ασπάζεται την όλη πρωτοβουλία της δημιουργίας του «αυτονόητου». Υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο κλάδος και αν κάτι θα ήταν πράγματι χρήσιμο αυτό θα ήταν η κωδικοποίηση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και η διαρκής μετεκπαίδευση του προσωπικού σε αυτή.

  1. 6η ημέρα εργασίας: 

Το θέμα κατά την πολιτική ηγεσία ήταν εκτός λίστας θεμάτων συζήτησης και ως τέτοιο παραπέμφθηκε σε μελλοντική διαβούλευση.

Τώρα ΓΙΑΤΙ η Ε.Ε. της ΠΕΥΦΑ.  το εμφανίζει ως σχεδόν «λυμένο»,  μόνο εκείνη ξέρει.

  1. Εκδηλώσεις:

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ κατέθεσε τις ενστάσεις της, τόσο στο γεγονός της αποσύνδεσης τελών χρήσης παραχώρησης χώρων και υπερωριακής αποζημίωσης προσωπικού εξυπηρέτησης διενέργειας εκδηλώσεων μέσω ΤΑΠ με πρώτη συνέπεια την χαμηλότερη δυνατή κοστολόγηση της εργασίας μας , όσο και για το γεγονός της άνισης κατανομής της δυνατότητας υπερωριακής απασχόλησης σε μέρος μόνο του προσωπικού , το τρέχον εξάμηνο.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ εκφράζει επιφυλάξεις για την εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και υπενθυμίζει ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική .

Η συμμετοχή ή μη,  του προσωπικού στις εκδηλώσεις έγκειται στην ελεύθερη προσωπική βούληση έκαστου εργαζομένου.

  1. ΚΕΛΕΣΣ :

Το αίτημα άμεσης επίλυσης χρόνιων ζητημάτων στελέχωσης και αμοιβών στο ΚΕΛΕΣΣ ήταν κοινό δια-παραταξιακά κι επιτακτικό.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ κατέθεσε, συμπληρωματικά,  πρόταση επεξεργασίας προσλήψεων προσωπικού φύλαξης,

ειδικά για το ΚΕΛΕΣΣ.

Τέθηκε θέμα κινητοποιήσεων στο ΚΕΛΕΣΣ.

Η πολιτική ηγεσία «άκουσε» μεν , δεν δεσμεύτηκε για τίποτα δε.

 

Αυτά για όσα η ΠΕΥΦΑ αναφέρει με αινιγματικά καθησυχαστικό πνεύμα , προς τα μέλη της.

Συνεχίζουμε με όσα επέλεξε να μην αναφέρει…

Η θεματολογία της συνάντησης περιελάμβανε :

  1. Ζητήματα διαχείρισης λειτουργίας ανοιχτών αρχαιολογικών χώρων σε ακραίες καιρικές συνθήκες και θεσμικό πλαίσιο αναφοράς κι επικοινωνίας.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ έθεσε πρωτίστως ζήτημα βελτίωσης συνθηκών εργασίας και τοποθέτηση γιατρού εργασίας

όπου νομοθετικά απαιτείται .

  1. Με κατεγγελτικού χαρακτήρα πρωτοβουλία της ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ , έγινε αναφορά στον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, στις υποχρεώσεις του προσωπικού φύλαξης και ειδικά των κατά τόπους Αρχιφυλάκων, στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την ανάγκη ευαισθητοποίησης του προσωπικού και της Διοίκησης, προς αποφυγή δυσάρεστων φαινομένων «άγνοιας» καθηκόντων.

και

  1. Πέραν – Εξαιρέσιμα . Η πολιτική ηγεσία διατύπωσε την βούλησή της, να αλλάξει την διαδικασία καταβολής τους , αποσυνδέοντας σε πρώτη φάση την διαδικασία από το ΤΑΠ,  με την επικείμενη ¨ευκαιρία¨ της ψήφισης νέου Οργανισμού ΤΑΠ το επόμενο διάστημα.

Η ΠΕΥΦΑ δια του προέδρου της δήλωσε την «διαφωνία» της.

Αυτό.      Και η μέρα ήταν …Παρασκευή .

Αναγνωρίζουμε ότι μετά την σχετική δήλωση του Προέδρου « τα συζητάμε ..όλα…» σε Γενικό Συμβούλιο ΠΕΥΦΑ, εμφανίζει μια «δειλή» , «μικρή»  πρόοδο.

«Δεν συμφωνούμε» είπε ο πρόεδρος κι εξέδωσε μια ¨Ενημερωτική Ανακοίνωση¨  πως  «όλα» βαίνουν καλώς.

Με βάσει την δική μας αντίληψη των πραγμάτων , τίποτα δεν πάει καλά.

Και τίποτα σε λίγο,  δεν θα είναι όπως το γνωρίζαμε.

Το Προεδρείο της ΠΕΥΦΑ,  φέρει ακέραιη την ευθύνη της καλλιέργειας  ουτοπικών προσδοκιών και  της επιλεκτικής ενημέρωσης των μελών της.

Γιατί :

Ή σε άλλη «συνάντηση» αναφέρεται η ¨Ενημερωτική Ανακοίνωση¨ της ΠΕΥΦΑ (09/08/2018)

ή σε άλλη συνάντηση συμμετείχε η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ αμφισβητεί σοβαρά, την κατάσταση «εγρήγορσης» στην οποία ισχυρίζεται ότι βρίσκεται το Προεδρείο,  σε αντίφαση με το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης που «όλα πάνε …καλά»

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ δε συμμερίζεται τη  «ελπίδα» σας.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ εν αναμονή εξελίξεων,  καλεί το Προεδρείο της ΠΕΥΦΑ να επαναξιολογήσει την επιλογή της επικοινωνιακής τακτικής, της προσφοράς  «αγαθής.. υπηρεσίας» στην πολιτική ηγεσία .

Η ελπίδα , η αλήθεια κι ο ΣΥΡΙΖΑ,  δεν συναντήθηκαν ποτέ και πουθενά.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ,  προτείνει στο ασκών Διοίκηση Προεδρείο μας,  να συναντηθεί τουλάχιστον εκείνο

με την …αλήθεια της πραγματικότητας.

 

Share →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *