ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Φ. 5/2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ,

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

“ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ”

ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Β΄ΒΑΘΜΙΟΥ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.

Αθήνα  2/5/2014

Ανοιχτή Επιστολή                                                            Προς :   Συναδέλφους  Φύλακες  Αρχαιοτήτων

Ο  Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ με ειδικότητα Φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ξεκίνησε την πορεία του στην Άμφισσα το 2004 με τη συνεργασία των  πρώτων  αποφοίτων  της ειδικότητας σε Φωκίδα και Κρήτη .

Το 2007 ενεργοποιήθηκε στην Αθήνα με την συμμετοχή των σπουδαστών της πρωτεύουσας. Η υπογράφουσα ανέλαβα καθήκοντα αντιπροέδρου του Συλλόγου το 2007. Τον Μάρτιο του 2014, ολοκλήρωσα την δεύτερη διαδοχική θητεία μου, στη θέση της Προέδρου του Συλλόγου.

Με  συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου, ο Σύλλογος έμεινε εκτός παραταξιακών εντάξεων, αντιπαραθέσεων και σκοπιμοτήτων λειτουργώντας από δημιουργίας του μ΄ ενιαίο ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του.

Η ειδικότητα έφτασε το 2012 να αριθμεί 17 τμήματα σ΄ όλη την Ελλάδα

Σε θεσμικό επίπεδο από το 2007 έως σήμερα ο Σύλλογος με τη δράση , τις θεσμικές παρεμβάσεις του και την προσφυγή σε ένδικα μέσα όποτε κρινόταν σκόπιμο ,

πέτυχε :

Ø  Την απόλυτη θεμελίωση κ΄ εφαρμογή του νόμιμου δικαιώματος απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο αντικείμενο εξειδίκευσής του.

Ø  Την πρόβλεψη της ορθής  σειράς επικουρίας σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού της ειδικότητας  μέσω ΑΣΕΠ

Ø  Την πρόσληψη των επιτυχόντων της προκήρυξης 2Κ/2009 κατ΄ εξαίρεση του αρχικού μνημονικού κανόνα προσλήψεων 1 προς 10

Ø  Την άρση του περιοριστικού όρου 24μηνης  απασχόλησης Π.Δ.164/2004 , το 2012 για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Ø  Την θεσμοθέτηση 80 μόνιμων θέσεων φύλαξης στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης μέσω του Π.Δ. λειτουργίας του των οποίων η προκήρυξη πλήρωσης εκκρεμεί.

Ο Σύλλογος ,

αντιμετώπισε διαδοχικά κάθε νέα χρονιά και ένα νέο πρωτοεμφανιζόμενο θέμα :

§  Προσλήψεις βάση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας μέσω Μ.Κ.Ο. ή ΟΑΕΔ  το 2013.

Ø  Σε πρώτη φάση επετεύχθη η  άρση του απαγορευτικού ορίου ηλικίας των 35 ετών  για την απασχόληση σε Κ.Ο.Χ.

Ø  Στην αμέσως επόμενη φάση… επετεύχθη  η επαναφορά του ελέγχου προσλήψεων φυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων για την σύναψη ΣΟΧ, στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και το ΑΣΕΠ.

Ο Σύλλογος προσπάθησε επί χρόνια την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας με έκδοση Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας.

Προεδρικό Διάταγμα του οποίου την  έκδοση από το 2008, σαμποτάρισε η ΠΕΥΦΑ και ειδικά οι έχοντες την απόλυτη πλειοψηφία εκπρόσωποι μονίμων υπαλλήλων της ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ καταδικάζοντας από τον τότε τρόμο, της απώλειας του «ελέγχου» προσλήψεων , ολόκληρο τον κλάδο σε θεσμική απαξίωση

Σήμερα οι διώκτες των ΙΕΚ, μετά την παταγώδη αποτυχία των ενεργειών τους για την ανακοπή της δυναμικής της ειδικότητας εμφανίζονται «αρωγοί, σωτήρες, προστάτες και τιμητές» της νέας συνδικαλιστικής πελατείας. Γιατί μόνο έτσι αντιμετωπίζουν τους από το 2010 τους μόνιμους υπαλλήλους , απόφοιτους της ειδικότητας.

Επί διετία οι εκπρόσωποι υπηρεσιακών συμβουλίων  της ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ, και οι κατά τόπους χειροκροτητές τους,  χρησιμοποίησαν και συνεχίζουν  να χρησιμοποιούν , την σώφρων πολιτική απόφαση έγκρισης μεταθέσεων νεοδιορισθέντων  (εγκρίσεις 2011/2012) προς όφελος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση κατά τόπους υπηρεσιακών αναγκών επείγοντα χαρακτήρα,  ως έργο συνδικαλιστικό,  του οποίου έχουν την πατρότητα και για το οποίο οι νέοι υπάλληλοι θα έπρεπε να τους χρωστάνε δια βίου χάρη.

Σήμερα συνεχίζουν το ίδιο έργο… υποσχόμενοι σε μόνιμους υπαλλήλους την «καραμέλα»  μιας μετάταξης από νύχτα σε μέρα,  αδιαφορώντας πλήρως για την τύχη του κλάδου της νυχτοφύλαξης και την αποδυνάμωσή του, εκτός ……και αν στοχεύουν σ΄ αυτή!

Μέσα σ΄ όλα , ανέπτυξαν και θέση σχετικά με την “πολιτική” απόφαση του ΟΕΕΚ περί “συγχώνευσης” της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων με την ειδικότητα Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας και την λειτουργία της νέας ειδικότητας από το 2013, με την επωνυμία «Στελέχη Ασφαλείας Προσώπων και υποδομών» (Ν. 4186/2013) .

Εκφράζουν θέση , άνθρωποι άσχετοι με το αντικείμενο της εξειδίκευσης στο τομέα της ασφάλειας  αφού οι ίδιοι ουδέποτε προσανατολίστηκαν σ΄ αυτό ενώ δεν γνωρίζουν καν τον τίτλο της νέας  ειδικότητας μετά την “μετονομασία” και την αλλαγή προγράμματος σπουδών της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Πράγματι σήμερα, η ειδικότητα σ΄ εκπαιδευτικό πλαίσιο άλλαξε με σαφή πολιτική απόφαση και ευθύνη.

Απευθύνεται  σ΄ ένα ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας και οι απόφοιτοι της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων μέσω της “συγχώνευσης” της ειδικότητας  το ίσως μόνο θετικό, είναι πως μετέχουν του θεσμικού επαγγελματικού δικαιώματος που κατοχυρώθηκε θεσμικά δια νόμου το 2008 στα Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας και αφορά την δυνατότητα απασχόλησης του συγκεκριμένου δυναμικού στην ασφάλεια Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Υπενθυμίζω στον νυν πρόεδρο της ΠΕΥΦΑ,  ότι όταν η παράταξή του ενημερώθηκε σχετικά από τον Σύλλογο μας,  διατύπωσε δια στόματος νυν Γραμματέα ΠΕΥΦΑ, την σοφή ρήση «Α.… αυτό δεν μας αφορά εμάς…»  και μιλάμε για εκπροσώπους μόνιμων υπαλλήλων της αρχαιολογικής υπηρεσίας φύλαξης και για έναν νόμο (Ν. 3707/2008) που έδινε δικαίωμα εργασίας στο αντικείμενο σε Ιδιώτες, Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Ήρθαν έτσι όμως οι εξελίξεις, που το επαγγελματικό δικαίωμα που στέρησε  λόγω σκόπιμης ολιγωρίας η ΠΕΥΦΑ στους «Φύλακες Μουσείων» ΙΕΚ, κατέχουν  σήμερα από κοινού με τα Στελέχη Ασφαλείας…   μέσω μιας άλλης διαδικασίας κι η  ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ   απέτυχε άλλη μία φορά το σκοπό της.

Ταυτόχρονα όσο η επωνυμία της ειδικότητας στον οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ. παραμένει Φύλαξη-Πληροφόρηση, οι ήδη τελειόφοιτοι διεκδικούν και την προτεραιότητα σε κάθε τύπου πρόσληψη προσωπικού φύλαξης αρχαιοτήτων από το ΥΠ.ΠΟ.

 Πως έφτασε όμως η ειδικότητα να αλλάξει πρόγραμμα σπουδών ….?

Μήπως οι εκλεκτοί  μόνιμοι ταγοί του συνδικαλισμού στο ΥΠ.ΠΟ.,  έχουν ξεχάσει τις απίθανες δηλώσεις του προέδρου της ΠΕΥΦΑ, στις 20/2/12 , στον απόηχο της ληστείας στην Αρχαία Ολυμπία, 

«Επί δεκαετίες οι προσλήψεις γίνονταν με κομματικά κριτήρια και τις θέσεις  των αρχαιοφυλάκων τις έπαιρναν άτομα με ειδικές ανάγκες…» Ι. Μαυρικόπουλος ΝΕΑ

Οι φύλακες κατά δήλωση του προέδρου τους είναι ανεκπαίδευτοι  και ΑΜΕΑ που προσελήφθησαν με κομματικά ή κοινωνικά κριτήρια κι επομένως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Μήπως έχουν ξεχάσει πως το θέμα έφτασε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συστήθηκε επί Υπουργίας Κου Π. Γερουλάνου, ειδική επιτροπή που μελέτησε το όλο θέμα , εξέδωσε και κατέθεσε σχετικό πόρισμα ;

Το γνωστό στους συνδικαλιστικούς κύκλους … πόρισμα Τσενέ!

 Θυμίζει άραγε κάτι στους  εκπροσώπους του κλάδου ?  

Είναι αυτό που υποδείκνυε την ανάγκη εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Μικρή μνήμη…  και  μεγάλη έπαρση χαρακτήριζε πάντα τους έχοντες διαζευκτήριο με την «Αλήθεια»,

κι αυτοί είναι όλοι όσοι διαχειρίστηκαν την τύχη της ειδικότητας τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια .

Την αλλαγή προγράμματος σπουδών προκάλεσαν οι ίδιοι με τις ατυχείς δηλώσεις , ατυχέστερες θέσεις και την ανυπαρξία τους στην διεκδίκηση καίριων θεσμικών θεμάτων του κλάδου επί δεκαετίες.

Αν όμως ….όπως θέλουν να πιστεύουν….. στην ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ… με το όψιμο ενδιαφέρον για τα ΙΕΚ που κυνήγησαν ….. ότι … οι απόφοιτοι ΙΕΚ της ειδικότητας δεν πέτυχαν την διασφάλιση του επαγγέλματος τους, μ ΄ ένα μικρό Σύλλογο χωρίς συνδικαλιστική δύναμη κινητοποιήσεων προσωπικού, οι ίδιοι  που ηγούνται της  ΠΕΥΦΑ  και της τύχης του κλάδου δεκαετίες και διαθέτουν την καίρια συνδικαλιστική δύναμη 1700 περίπου μονίμων υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ. , που αντιστοιχούν στο ¼ του συνολικού προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ. ,

που κατατάσσουν το μέγεθος της δικής τους αποτυχίας ?

Ο νυν πρόεδρος της ΠΕΥΦΑ , μόνιμος συνδικαλιστής τριακονταετίας, παλαιάς κοπής με περγαμηνές αγώνα εξαιρεσίμων και πέραν  ….τι έχει να πει για το γεγονός ότι ο κλάδος του είναι ακατοχύρωτος θεσμικά κι ανοχύρωτος στην επέλαση των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο ?

Η ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ δια του προέδρου της καλά θα κάνει έστω και τώρα να ντραπεί για τη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος το 2014.

Οι ευθύνες που  σκόπιμα αναζητάτε να εναποθέσετε……

 βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο στους καθρέφτες σας κ.κ.. της ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ.

Οι ευθύνες για την τύχη του κλάδου βρίσκονται στις κατ΄ επανάληψη δηλώσεις σας στα ΜΜΕ.

Λάμψατε δια των ακατάληπτων δηλώσεών σας στην εκπομπή  «Έρευνα»  του δημοσιογράφου κ. Τ. Τέλλογλου,  ευτυχώς  απάντησαν με την διαμαρτυρία τους έγκαιρα και με νόημα οι συνάδελφοι από την Επίδαυρο .

 

Σχετικά με την τύχη των ΙΕΚ για την οποία κόπτεσθε ….κ.κ. της ΠΑΚ ΠΕΥΦΑ σας ενημερώνω ότι :

Οι καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  με την δική τους αυτόνομη προσπάθεια είναι οι πλέον κατοχυρωμένοι θεσμικά για τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν στην θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του δημοσίου τομέα.

Οι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΙΕΚ είναι βέβαιο ότι ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις διαθέτουν τα εχέγγυα απασχόλησης στο αντικείμενο κατάρτισή τους.

Η υπογράφουσα  για  λόγους ηθικής τάξης,  συνεχίζοντας πλέον… στην εκπροσώπηση μόνιμων συναδέλφων στο ΥΠ.ΠΟ. δεν θα συμμετέχω ως υποψήφια στις επόμενες εκλογές του Συλλόγου,  από τις οποίες θα προκύψει το νέο Δ.Σ. και Προεδρείο, του οποίου το έργου θα στηρίξουμε όλο το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Με την βεβαιότητα πως η εξειδίκευση έχει μέλλον και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας εύχομαι και ελπίζω στην γόνιμη συνεργασία αποφοίτων ΙΕΚ της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας για το κοινό εργασιακό μέλλον όλων.

Φιλιππαίου Ελένη

Πρόεδρος Συλλόγου Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ

με ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4/2014

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΥΦΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΥ Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΠΕΥΦΑ  ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ “ΕΝΤΕΧΝΑ” ΣΕ ΑΤΥΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΘΕΤOΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ  ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 1ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2

16.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ

dake logo

ΑΘΗΝΑ 16-04-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά,

 • τον απόλυτα αιτιολογημένο καταγγελτικό λόγο της ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ προς το προεδρείο και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ ,
 • την κατ΄ επανάληψη καταψήφιση διοικητικού και οικονομικού  απολογισμού ( έτη : 2012/2013)
 • την πρόταση μομφής κατά του υφιστάμενου προεδρείου που παραμένει ανοικτή από την Τακτική γενική Συνέλευση του 2013 αφού ποτέ δεν ψηφίστηκε ως μη «προβλεπόμενη» από το καταστατικό…
 • τις Ανακοινώσεις και διατυπωμένες  προτάσεις  σχετικά με τις θέσεις της ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ σε κάθε θέμα που απασχολεί το κλάδο

Η ΔΑΚΕ δια του προέδρου της ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. στέκεται μπροστά στο σώμα της ΠΕΥΦΑ στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2014  για να διαθέσει το προβλεπόμενο χρόνο για την τοποθέτηση του, σε χρόνο ερωτήσεων και απαντήσεων εφ΄ όλης της ύλης.

Το υπάρχον σύστημα με μία ενωμένη διαπαραταξιακή φωνή αντιδράει απαγορεύοντας ουσιαστικά την διαδικασία.

Αναμενόμενο…..   γιατί φοβούνται τις ερωτήσεις του Σώματος και πολύ περισσότερο τις απαντήσεις!!!

Αναμενόμενο     γιατί οι ίδιοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες

Αναμενόμενο   γιατί προστατεύονται πίσω από την βιτρίνα της διαδικασίας των πολλαπλών και μακρόσυρτων χαιρετισμών, των παράλληλων τοποθετήσεων, την επίτευξη της κόπωσης του σώματος , την σκηνοθετημένη αναταραχή και την κατάληξη της ψήφισης διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από τους εναπομείναντες εν υπηρεσία χειροκροτητές.

Το έργο είναι το ίδιο σ΄ επανάληψη εδώ και χρόνια.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ  καταψήφισε Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό 2014, είναι ανοιχτή στο Σώμα  και διεκδικεί σταθερά την θεσμική κατοχύρωση και αναβάθμιση του κλάδου με θέσεις  ξεκάθαρες  για όλα τα ζητήματα.

Ξεκάθαρη θέση διατύπωσε η παράταξη στα πλαίσια της διευρυμένης συνεδρίασης τη εκτελεστικής γραμματείας της ΠΕΥΦΑ την Πέμπτη 10/4/2014 με θέμα  την διαμόρφωση ωραρίων λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων τις ημέρες των εορτών του Πάσχα.

Θέση της ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ  προς πάσα κατεύθυνση ήταν πως η διαμόρφωση ωραρίων λειτουργίας τις συγκεκριμένες ημέρες δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα.

·         Μ. Παρασκευή 12:00-17:00

·         Μ. Σάββατο  08:00-15:00

·         Κυριακή Πάσχα Κλειστά

·         Δευτέρα Πάσχα 08:00-15:00

Θέση στην οποία συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις  ε κ τ ό ς  του Προέδρου τη ΠΕΥΦΑ .

Την Δευτέρα 14/4/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού  στην οποία παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. με την θεσμική ιδιότητα του Αντιπροέδρου της ΠΟΕ ΥΠ.ΠΟ.

Συνάντηση αποκάλυψη της “αυτοκρατορικής” παράκρουσης του προέδρου της ΠΕΥΦΑ που αγνοώντας την απόφαση της πλειοψηφίας της Εκτελεστικής Γραμματείας και της ίδιας του της παράταξης προσχώρησε στην σύναψη συμφωνίας για την διεύρυνση ωραρίων την Μ. Παρασκευή το Μ. Σάββατο και την Δευτέρα του Πάσχα.

Η πρόταση, που επιχείρησε να περάσει στην Εκτελεστική ο Πρόεδρος της ΠΕΥΦΑ,

 η ίδια δική του,  προσωπική πρόταση,  είναι η τελική διαμόρφωση ωραρίων λειτουργίας εορτών Πάσχα.

Ακολούθησε μία ακόμη ανακοίνωση σκοπιμότητας που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την παρουσία του προέδρου της ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. στην συνάντηση ως άλλοθι της δικής του προκλητικής τακτικής.

Η ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. ουδέποτε συμφώνησε. Η ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. έχει πάντα καθαρή και σταθερή θέση που δηλώνει για όλα τα ζητήματα και προς πάσα κατεύθυνση.

Την Τρίτη 15/4/2014 προβλήθηκε εκπομπή έρευνα του STAR και του δημοσιογράφου κ. Τ. Τέλλογλουμε θέμα την διαχείριση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και τίτλο : “Ένας αρχαίος κόσμος για 3 ευρώ το κεφάλι”

Μετά από …

ü  Την  μεμψίμοιρη εμφάνιση  του προέδρου της ΠΕΥΦΑ σ΄ αυτή

ü  Την απαράδεκτη, δια στόματος προέδρου, έκθεση όλου του κλάδου και ειδικά των συναδέλφων που υπηρετούν στο  θέατρο της Επιδαύρου,

ü  Τη εμφάνιση του κλάδου που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της ΠΕΥΦΑ,  από  τον ίδιο, ως κλάδο «ύποπτο»  για υπόγειες και εξωθεσμικές συναλλαγές με ιδιώτες επιχειρηματίες του τουρισμού..

ü  Την δήλωση  άγνοιας .. «Δε ξέρω»…  «Με κάποιο τρόπο…»… για πρακτικές που ο ίδιος με οδηγίες ΤΟΥ  εισήγαγε και εμφάνιζε στους εργαζόμενους  θεσμικά κατοχυρωμένες…

ü  Την παραχώρηση του κλάδου σε δημόσια διαπόμπευση και

τελικά

ü  Την παραδοχή του επί επταετία προέδρου της ΠΕΥΦΑ και επί τριακονταετία υπαλλήλου και μόνιμου συνδικαλιστή… πως τίποτα δεν έχει αλλάξει για τριάντα χρόνια στον κλάδο… Ενώ έχουν αλλάξει τα πάντα!

Ο κλάδος από επικουρικός στην αρχαιολογική υπηρεσία  σήμερα αποτελεί :

 •   Κλάδο αναγκαίο για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 •   Κλάδο στον οποίο αναλογεί το ¼ του ανθρώπινου δυναμικού στο ΥΠ.ΠΟ.
 •  Κλάδο κινητήρια δύναμη της λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα.
 •  Κλάδο που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκε εκπαιδευτικά και εξελίχθηκε.
 •   Κλάδο που υπηρετεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό τον Ελληνικό Πολιτισμό.                                             

 Η  ΔΑΚΕ  καλεί τον πρόεδρο της ΠΕΥΦΑ  σε παραίτηση άμεσα!

                                                                                   ΔΑΚΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                                   Καλή Ανάσταση…. !

ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

 

16.2.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.

dake_logotypo_NAI

 

Αθήνα  16/02/2014    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΑΚΕ  ΥΠ.ΠΟ.

με αφορμή την  συνεχιζόμενη ανησυχία  των συναδέλφων , η οποία επιτείνεται ύστερα από τρομολάγνες ανακοινώσεις παρατάξεων και οργανώσεων αναφορικά με τον διενεργούμενο έλεγχο Ο Λ Ω Ν των περιπτώσεων μετατροπής συμβάσεων από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθώς και τον Γενικό Έλεγχο υπηρεσιακών μητρώων Ο Λ Ω Ν  των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (Μονίμων και Αορίστου) ,

 αναφέρει ότι :

Ο Υ Δ Ε Ι Σ  συνάδελφος πρέπει να ανησυχεί ,πλην ίσως μεμονωμένων περιπτώσεων, εάν υπάρχει προσκόμιση πλαστών δικαιολογητικών.  Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Το γεγονός ότι το σύνολο του προσωπικού βρίσκεται έντεχνα στη πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ως “ύποπτο” κατάθεσης πλαστών δικαιολογητικών και διασύρεται κατ΄ εξακολούθηση,  καθιστά τελικά  τον γενικευμένο έλεγχο αναγκαίο για την αποκατάσταση της πραγματικότητας και τον απεγκλωβισμό των συναδέλφων από ευκαιριακά παραταξιακά παιχνίδια που εξυπηρετούν ποικίλες αντίστοιχες σκοπιμότητες. .

Η  π ε ρ ι τ τ ή  νομοθετική  ρύθμιση (Άρθρο 43)  που  εκπονείται από το ΥΔΜΗΔ   και αναφέρεται στην επανεξέταση όλων των περιπτώσεων μετατροπής συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου,  μέσω παλαιότερων νομοθετημάτων,  ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ  να καταργήσει διοικητικές  πράξεις και αποφάσεις ολομέλειας του ΑΣΕΠ βάσει των οποίων  εφαρμόστηκαν οι κατά καιρούς σχετικές διατάξεις  (π.χ.  Π.Δ. 164/2004).

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι το ΑΣΕΠ είναι το αρμόδιο εποπτικό όργανο επανελέγχου αποτελεί εχέγγυο στην ορθή νομοτεχνική ερμηνεία των διατάξεων αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004  στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ. στο σύνολό του,

επιστημονικό, εργατοτεχνικό, διοικητικό, φύλαξης /ασφάλειας και λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ευθύνης, για την οργάνωση και λειτουργία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την προστασία  της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προαγωγή των σύγχρονων έργων πολιτισμού δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα από κανέναν έλεγχο.                                                                    

                                                                   ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.    ΔΑΚΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16.02.2014

30-01-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ

dake logo

 

Αθήνα 30/01/2014       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και σχετικά με την δημοσίευση ψηφίσματος στις 29-01-2014,  κατόπιν κοινής πρότασης των παρατάξεων : Π.Α.Κ. Αρχαιοφυλάκων και Δημοκρατικής Συνεργασίας Αρχαιοφυλάκων που παρουσιάστηκε στο Γενικό Συμβούλιο και στηρίζουν ανεπιφύλακτα οι παρατάξεις της ΔΑΣ και η πρωτοεμφανιζόμενη επίσημα στη ΠΕΥΦΑ  παράταξη της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στο ΥΠ.ΠΟ. και αφορά στην ανάδειξη θέματος καταγγελιών περί μη νόμιμων προσλήψεων στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και τον διενεργούμενο σχετικό έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.,  η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ έχει από  14 Ιανουαρίου 2014  εκφράσει και καταθέσει επίσημα και γραπτώς στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ την ξεκάθαρη θέση της παράταξης :

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ αναφορικά με τον διενεργούμενο έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στο ΥΠ.ΠΟ.Α. με αφορμή σωρεία καταγγελιών :

 • -       Στηρίζει επί της αρχής  την  απόφαση του σωματείου να καταγγείλει  κάθε  φαινόμενο  το οποίο οδηγεί  με μαθηματική ακρίβεια τους απασχολούμενος στο πολιτισμό  σ΄ ένα βαθύ διχασμό και πλήττει σοβαρά την ενότητα και την αποτελεσματικότητα, πολυετών  κοινών αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος.

 

 • -    Καταδικάζει απερίφραστα την ανήθικη  πρακτική  του  συλλήβδην  κατηγορώ μέσω  ανώνυμων ή ψευδώνυμων καταγγελιών  προς πάσα κατεύθυνση
 •    Στέκεται με σκεπτικισμό  και  υπευθυνότητα  έναντι κάθε επώνυμης καταγγελίας  φυσικού προσώπου, την οποία αποκλειστικά αρμόδια να διερευνήσει, αξιολογήσει και αποδώσει  ευθύνες όπου υπάρχουν,  είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Στη κρίση των συναδέλφων είναι πάντα οι θέσεις  όλων των  παρατάξεων .

                                                                                                           ΔΑΚΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ 30.1.2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. 2013

dake_logotypo_NAI

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2013

 

ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. –ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2013

 

Η ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε. ΥΠ.ΠΟ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ 13:30

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β, ΠΛΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΩΡΑ 13:30 ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ

15:00-17:00 ΔΙΕΝΕΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΑΚΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

                ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΣΤΑΣ

CyberChimps