Ανακοίνωση ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ [21/04/2011]

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες,

Η ΔΑΚΕ-ΠΕΥΦΑ εκφράζει διαχρονικά τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις τις αξιώσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων που εκπροσωπεί στα συνδικαλιστικά όργανα στα οποία εκλέγετε.

Πρώτα και πάνω απ΄ όλα λειτουργεί με γνώμονα τη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων και σύμφωνα με τις δικές τους επιλογές.

Σ΄ αυτά τα πλαίσια, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σκόπιμο να θέσουμε προς σκέψη, σειρά επιπόλαιων ενεργειών, που ελλοχεύουν κινδύνους και παγίδες στο μέλλον.

Κατά πάγια πρακτική συμβαίνει πάντα κατόπιν πρότασης και έγκρισης των εκάστοτε πολιτικών προϊστάμενων των υπηρεσιών μας, να συναινούμε και να συμφωνούμε σε υπερωριακή εργασία του φυλακτικού προσωπικού αρχαιολογικών χώρων και μουσείων υψηλής επισκεψιμότητας , προκειμένου να καταστούν οι αρχαιολογικοί χώροι που υπηρετούμε επισκέψιμοι σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας.

> Η παροχή όλων των μέτρων ασφαλείας για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων απαιτεί την συνεργασία του τακτικού, υπεύθυνου για τη λειτουργία των χώρων προσωπικού.

>

Προϋποθέτει την κατά βούληση συμμετοχή των εργαζόμενων γεγονός που σημαίνει πως η απασχόληση εκτός ωραρίου εργασίας δεν δύναται να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

> Η αποζημίωση του προσωπικού μέχρι και πριν ένα χρόνο αποτελούσε θέμα που τύγχανε διαπραγμάτευσης σωματείου, το οποίο λειτουργούσε και ως δικλίδα ασφαλείας για όλους. Εφόσον είχε την γενική εποπτεία, για την λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας των χώρων ενώ παράλληλα διασφάλιζε αποζημίωση ανάλογη της ευθύνης και των ειδικών συνθηκών εργασίας του προσωπικού .

Μόλις τον περασμένο Αύγουστο του 2011 με την πανσέληνο, η πρακτική αυτή ανετράπη ανεπιστρεπτί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. , ενώ η απραξία και η αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΠΑΣΚΕ –ΠΕΥΦΑ, οδήγησε από το ένα επικοινωνιακό λάθος στο άλλο και τελικά στην κατ΄ ουσία απεμπόληση διεκδίκησης της ικανής και αναγκαίας αποζημίωσης για την εργασία του προσωπικού φύλαξης/ασφάλειας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων .

Δεν ξεχνάμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξε η Ακρόπολη την βραδιά της Πανσελήνου. Δεν ξεχνάμε την αρχική εντολή περί υποχρεωτικής εθελοντικής απασχόλησης στο όνομα της κρίσης.

Στο όνομα της ίδιας κρίσης όμως διατηρούμε τις περισσότερες ημέρες ελευθέρας εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Στο όνομα της ίδιας και πάλι κρίσης… σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κύριος Νικητιάδης συσκέπτεται με τους επιχειρηματικούς φορείς της κρουαζιέρας και δέχεται γραπτώς τις προτάσεις τους .

Όταν ο κύριος Νικητιάδης χαράσσει «στρατηγική θαλάσσιου τουρισμού» καλό είναι να διαθέτουμε σωσίβια !

Μέσα σ΄ αυτό το γενικά ζοφερό κλίμα, το προσωπικό φύλαξης –ασφάλειας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, στέκεται με ευθύνη στο ύψος των περιστάσεων. Συμβάλει τα μέγιστα όσο και όπου μπορεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τομέα Πολιτισμού – Τουρισμού αλλά αν δεν μπουν όρια… σ΄ αυτή τη προσφορά, κινδυνεύουμε ποικιλότροπος .

Σύμφωνα με πληροφορίες μελών του Σωματείου μας, καλούνται οι φύλακες του Αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης να εργαστούν ανήμερα την ημέρα του Πάσχα για την εξυπηρέτηση κρουαζιέρας .

Είναι απόλυτα κατανοητή η συναίνεση του προσωπικού οποιοδήποτε χώρου στην όλη αυτή διαδικασία ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο . Επιβάλλεται όμως περισσότερο από ποτέ η δεύτερη σκέψη :

Η προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς για την συλλογική μας πορεία είναι εξαιρετικά μεγάλη.

> Οι φύλακες αρχαιοτήτων έχουν παραδοσιακά και εκ του νόμου έξι (6) αργίες το χρόνο. Τις θέτουμε σε διαπραγμάτευση ;

> Το ΥΠ.ΠΟ.Τ. δίνει «γη και ύδωρ» για τις κρουαζιέρες και το τουρισμό και σ΄ ένα βαθμό είναι κατανοητό. Μήπως όμως επιπόλαιες κινήσεις και υπερβάσεις, υποκρύπτουν την διάθεση δημιουργίας κατά περιφέρεια «πολιτιστικών μονάδων» που σε λίγο θα λειτουργούν ως μικρομάγαζα;

> Αν ο τουρίστας καταβάλει αντίτιμο οι χώροι θ΄ ανοίγουν σε όποιον κι όποτε πληρώνει;

> Υπάρχει υπεύθυνη ενιαία πολιτική προστασίας και ωραρίων λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων;

>  Η πρόσβαση στους χώρους όταν αποφασίζεται σε ώρες εκτός λειτουργίας ανακοινώνεται εγκαίρως δημόσια και αποτελεί ισότιμο δικαίωμα για όλους τους πολίτες ή μόνο για μερικούς;

> Το προσωπικό φύλαξης/ασφάλειας αρχαιολογικών χώρων διαχωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα τον χώρο που υπηρετεί;

> Ποιος διασφαλίζει πως με τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα χάσει το προσωπικό φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σταδιακά και τις έξι μόνο αργίες που έχει ο κλάδος;

> Ποιος διαβεβαιώνει πως η σημερινή συναίνεση δεν θα μετατραπεί σε αυριανή υποχρέωση;

Η ανοχή είναι ο συντομότερος δρόμος για την ανέχεια.

Το θέμα είναι πολυδιάστατο, με πτυχές ηθικές, νομικές, πολιτικές και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς διαχείρισης σε συνδικαλιστικό επίπεδο.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ θέτει τους προβληματισμούς και προτρέπει όλους τους συναδέλφους να σκεφτούν σοβαρά την επόμενη μέρα. Η πρόσφατη ιστορία

είναι ενδεικτική.

Δεν επιτρέπεται σήμερα να γκρεμίζουμε θεμέλια…. του αύριο.

Τα παιδιά όλων μας πλήττονται εργασιακά και οικονομικά από παντού.

Εμείς τι κάνουμε; Θα «πουλήσουμε» προοδευτικά την έννοια της αργίας έτσι απλά;

Η δεοντολογία ορίζει την λήψη τόσο κρίσιμων αποφάσεων μόνο σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων !

Η θέση της ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ είναι δίπλα στους εργαζόμενους σ΄ ότι εκείνοι επιλέγουν κι αποφασίζουν. Είναι υποχρέωσή μας όμως να επιστήσουμε την προσοχή όλων μας στους επερχόμενους κίνδυνους αυτό-ακύρωσης μας από επιπόλαιες επιλογές και συμπεριφορές.

Η ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ θέτει το θέμα και υποστηρίζει απόλυτα και αυστηρά την τήρηση των έξι αργιών τον χρόνο για τον κλάδο του προσωπικού φύλαξης-ασφάλειας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα σίγουρα θα σεβαστούν το Άγιο Πάσχα των Ελλήνων και θα το γιορτάσουν μαζί μας, εφόσον επέλεξαν να επισκεφτούν Πάσχα την πατρίδα μας .

> Αν δεν σεβαστούμε πρώτοι εμείς τον πολιτισμό, τα ήθη , τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπους μας πως θα τα σεβαστούν οι ξένοι;

Το Ελληνικό Πάσχα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού που φυλάμε προστατεύουμε και υπηρετούμε.

Σίγουρα πολλοί συνάδελφοι θα κάνουν γι΄ άλλη μια φορά Πάσχα ως οφείλουν στους χώρους για να διασφαλίσουν την προστασία αυτών !

Όχι την λειτουργία κι επισκεψιμότητα κατά το δοκούν όμως.

Κι ενώ το Πάσχα έρχεται η Κυβέρνηση και ο αξιότιμος Υπουργός Εσωτερικών προωθεί μεταρρυθμίσεις διορθωτικού χαρακτήρα στο δημόσιο .

Θεσμοθετείτε άμεσα το πέρασμα στην εποχή της αξιοκρατίας :

Τα πειθαρχικά συμβούλια θα διαχωριστούν από τα υπηρεσιακά λέει… και σ΄ αυτά δεν θα μετέχουν συνδικαλιστές προς αποφυγή “συναδελφικών αλληλοεξυπηρετήσεων” .

Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης στο μέλλον θα εξετάζονται από επιτροπές ανεξάρτητων αρχών όπως το ΑΣΕΠ. Οι Διευθυντές και προϊστάμενοι υπηρεσιών θα δίνουν εξετάσεις και το σύστημα προαγωγών θα είναι διαυγές και αδιάβλητο ενώ και η διαμόρφωση του μισθολογίου θα συνδεθεί με την παραγωγικότητα και την επάρκεια προσόντων . Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα γίνουμε κρατικοί και οι υπηρεσίες θα ανασυγκροτηθούν .

Τι κι αν ο Υπουργός Εσωτερικών εξαγγέλλει το ένα μετά το άλλο μέτρα για την απάλειψη πελατειακών σχέσεων στο δημόσιο και για την προαγωγή και προάσπιση της αξιοκρατίας ;

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναρωτιέται κανείς : ο υπουργός Εσωτερικών και ο υπουργός Πολιτισμού και τουρισμού είναι υπουργοί στην ίδια χώρα ;

Και το ερώτημα δεν είναι καθόλου τυχαίο.

> Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού εξακολουθούν να ανακοινώνονται προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με προγράμματα ΕΣΠΑ εκτός ΑΣΕΠ .

> Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεν διαθέτει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης που είναι Ν.Π.Δ.Δ. και η μόνη προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού που έβγαλε ποτέ ήταν για 30 άτομα στις αρχές του χρόνου.

> Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού οι αρχιφύλακες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων εξακολουθούν κατά πάγια τακτική ετών να επιλέγονται με διαφανή κομματικά κριτήρια .

Σύμφωνα με πληροφορίες επίκεινται αλλαγές αρχιφυλάκων σε όλη τη χώρα. Πιεστικό και μόνιμο αίτημα της ΠΑΣΚΕ-ΥΠΠΟΤ που επιτέλους βρίσκει ανταπόκριση .

Σε τι αποσκοπούν οι αλλαγές αρχιφυλάκων στην παρούσα φάση εφόσον επίκειται νέος Οργανισμός ; Ας μας απαντήσουν ……

Στον κύριο Ραγκούση το ΄χει πει κανείς ; Να μη δίνει άδικα συνεντεύξεις και κάνει δηλώσεις ανακόλουθες προς την επίσημη πρακτική που ακολουθεί παραδοσιακά το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού!

Έχουμε πειστεί πλήρως για την ανακολουθία θεωρίας και πράξης.

Δεν υπάρχει!

«Δεν υπάρχετε» αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί…

Αυτό-ακυρώνεστε με αστραπιαία ταχύτητα και τρελή επιτυχία! Συγχαρητήρια !

Ευχόμαστε σε όλους…

Καλή Ανάσταση!

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας

Παλόγος Δημήτρης                                                 Δανιήλ Μαρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ 21_4_2011

Ανακοίνωση ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες,

Βρισκόμαστε στο τέταρτο μήνα του 2011, με τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να έχει εδώ και ενάμιση χρόνο εξαντλήσει τα όρια των αντοχών μας, σε κάθε επίπεδο. Η απώλεια κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων, η συκοφαντία, η επιθετική πολιτική διάθεση απαξίωσης των δημοσίων λειτουργών σε κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης και η δραματική συρρίκνωση των αποδοχών στο δημόσιο αποτελεί τον τελευταίο χρόνο καθημερινή πραγματικότητα.
Πραγματικότητα που σε καμία περίπτωση δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον κλάδο μας. Τον κλάδο των φυλάκων αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού που αποτελεί σημείο αναφοράς της ειδικότητάς μας .
Στην πραγματικά δύσκολη εποχή που βιώνουμε, πρώτα ως πολίτες και μετά ως εργαζόμενοι και μάλιστα στο δημόσιο, η Δ.Α.Κ.Ε. αρχαιοφυλάκων ΥΠ.ΠΟ.Τ. είναι σε εγρήγορση κι ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του κυκλώνα που ακούει στο όνομα ΠΑΣΟΚ-ΔΝΤ.

Στις 28-3-2011 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.

Εκεί η χαρά ήταν μεγάλη σε ότι αφορά την προσέλευση νέων συναδέλφων μας, που προσελήφθησαν μόλις τα τέλη Δεκέμβρη του 2010.
Η ικανοποίηση της παράταξης μας ήταν ακόμη μεγαλύτερη, για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι διορισμοί τακτικού προσωπικού της ειδικότητας – οι πρώτοι μετά από χρόνια – εγκρίθηκαν και δρομολογήθηκαν επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, με απόλυτα αξιοκρατικές διαδικασίες, μέσω ΑΣΕΠ και η συμβολή του πρώην Υπουργού Πολιτισμού, και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, υπήρξε καταλυτική.
Η προσέλευση των νέων συναδέλφων μας στη συνέλευση και κυρίως οι τοποθετήσεις ομιλητών, προερχόμενων εκ του σώματος των 194 νεοπροσλαμβανόμενων, ανέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν για την συνολική και άμεση τοποθέτησή τους επί της παρούσας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Για μια ακόμη φορά η Π.Α.Σ.Κ – ΥΠ.ΠΟ.Τ επιχείρησε να καπηλευτεί την επιτυχία των συγκεκριμένων διορισμών, για να λάβει όμως τις ανάλογες απαντήσεις από τους ομιλητές νεοδιορισθέντες. Η προσωπική επιτυχία καθενός διοριζόμενου, η ομαδικότητα, ο συντονισμός και η μεταξύ τους δράση ήταν αυτή που έφερε το τελικό θετικό αποτέλεσμα.

Η Δ.Α.Κ.Ε .ΥΠ.ΠΟ.Τ αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τους αγώνες των νέων συναδέλφων, τους καλωσορίζει, τους συγχαίρει για το διορισμό τους και τους καλεί να συνεχίσουν τους αγώνες μέσα από το σωματείο μας, την Π.Ε.Υ.Φ.Α.

Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων αποτελούμε κορμό του ίδιου κλάδου και συμπορευόμαστε για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας, την θεσμική κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και την αναβάθμιση του κλάδου συνολικά.

Η Δ.Α.Κ.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. ήταν, είναι και θα είναι αρωγός κάθε προσπάθειας και αγώνα για την κάλυψη των τεράστιων οργανικών κενών στον τομέα της Φύλαξης Αρχαιοτήτων. Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει την στήριξη που η Δ.Α.Κ.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. παρείχε προς αυτή τη κατεύθυνση.

Για τους με ασθενή μνήμη συναδέλφους, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μέσα στα πλαίσια της τήρησης της νομιμότητας, εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσω και κάθε εφικτό όριο, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με την απόλυτη στήριξη της Δ.Α.Κ.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. τακτοποιήθηκαν εργασιακά 3.500 συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων πολλοί εξ΄ αυτών Φύλακες Αρχαιοτήτων. Επί κυβερνήσεως Καραμανλή θεσμοθετήθηκαν στο δημόσιο και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, μισθολογικές κι επιδοματικές αυξήσεις…
που η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δια στόματος Στρος Καν βάπτισε οικονομική καταστροφή !
Από την συνέλευσή μας δεν έλειψαν αντεγκλήσεις, συκοφαντίες και επιθέσεις . Πρακτικές που συνηθίζει η Π.Α.Σ.Κ. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. για να καλύψει τις αδυναμίες της. Το απόλυτο κενό επιχειρηματολογίας, την λειτουργία της ως δεκανίκι του μνημονίου και της κυβέρνησης. Ρόλο που διαδραματίζει σταθερά και αποκαλύφθηκε με τη καταψήφιση προτεινόμενων προειδοποιητικών κινητοποιήσεων.

Η Δ.Α.Κ.Ε. πρότεινε τη στήριξη απεργιακών κινητοποιήσεων όλων των εκτάκτων συναδέλφων που διεκδικούν την δικαίωσή τους (Ασφαλιστικά μέτρα / Τροπολογία) καθώς επίσης και των συναδέλφων που εκκρεμούν οι τοποθετήσεις τους (Αιτήσεις Θεραπείας). Πρόταση που υπερψηφίστηκε απ΄ όλες τις παρατάξεις.

Συνάδελφοι…… Συναδέλφισες …………….
Ναι… Η οικονομική κρίση είναι μια πραγματικότητα, σε λίγο όμως με το μανδύα του μνημονίου θα μας κάνουν μνημόσυνο ………………..
Τα πιο δύσκολα έρχονται….. μπορούμε όλοι μ΄ αίσθημα ευθύνης να θέσουμε όρια πριν να είναι πολύ αργά … Πρέπει όλοι ν΄ αποφασίσουμε να σώσουμε όσα έχουν απομείνει! Το μέλλον του κλάδου μας υπό τις παρούσες συνθήκες κι ενόψει ανακατατάξεων κοινωνικών και οικονομικών, διαγράφεται θολό. Όπως ξέρετε ο νέος Οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.Τ. θα είναι πραγματικότητα μέχρι τέλος του χρόνου κατ΄ επιταγή τρόικας κι ο κλάδος πρέπει να προστατευθεί . Το ενιαίο μισθολόγιο είναι εδώ… Επιδόματα και ωράρια μπαίνουν σε διαπραγμάτευση…
Επιβάλλεται να προνοήσουμε για τις δυσάρεστες εξελίξεις που έρχονται και να τις προλάβουμε.

Σ΄ αυτά τα πλαίσια, μια μέρα πριν τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Υ.Φ.Α. πραγματοποιήθηκαν οι εσωκομματικές μας εκλογές σε επίπεδο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων.

Σε ότι αφορά του Φύλακες Αρχαιοτήτων προέκυψε νέο προεδρείο που αποτελείται από τους εξής συναδέλφους :

Πρόεδρος : Παλόγος Δημήτριος Α΄ Ε.Π.Κ.Α. – 697 43 05 322
Αντιπρόεδρος : Μπανιάς Επαμεινώνδας Α ΄Ε.Π.Κ.Α – 697 76 53 752
Γραμματέας : Δανιήλ Μαρία Β΄ Ε.Π.Κ.Α. – 693 76 33 516

Αναπληρωματικός Γραμματέας : Σαραντόπουλος Νεκτάριος ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Ταμίας : Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Α΄ Ε.Π.Κ.Α. – Αθήνα
Οργανωτικός Γραμματέας : Καψοκόλης Ιωάννης Α΄ Ε.Π.Κ.Α. – Αθήνα
Μέλη :

Νικολάου Κωνσταντίνος Α΄ Ε.Π.Κ.Α. – Αθήνα
Κούβελας Βασίλειος Τ.Α.Π.
Μαυράκης Ηρόδοτος από Ρόδο
Τσιάμης Περικλής από Ιωάννινα
Καλούδης Γεώργιος Δ΄ Ε.Π.Κ.Α. – Επίδαυρος
Γεωργαντάς Νικόλαος (Εκπρόσωπος στο Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο) Δ΄Ε.Π.Κ.Α.
Παπαδημητρίου Χαράλαμπος από Βεργίνα
Χατζηκαλλής Ιωάννης από Σάμο
Μπλιθικιώτης Δημήτριος Α΄ Ε.Π.Κ.Α. – Αθήνα

Ο πρώην πρόεδρος των Αρχαιοφυλάκων της Δ.Α.Κ.Ε.- ΥΠ.ΠΟ.Τ Νικολάου Κωνσταντίνος, εκλέχτηκε πρόεδρος στο Β΄ βάθμιο όργανο της Δ.Α.Κ.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση από το όργανο για τη σύστασή του).
Ευχόμαστε σ΄ όλα τα προεδρεία καλή επιτυχία.. και καλούς αγώνες..
Σε λίγες μέρες θα σας γνωστοποιηθεί το site της Δ.Α.Κ.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. από το οποίο θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για τις δράσεις της Δ.Α.Κ.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. και τις εξελίξεις σε κοινά θέματα που μας αφορούν .

Το σημαντικότερο για τη παράταξή μας είναι η συνεννόηση, η επικοινωνία και ο συντονισμός δράσεων για την επίτευξη κοινών στόχων μας.

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας

Παλόγος Δημήτρης                                        Δανιήλ Μαρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΠΕΥΦΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

CyberChimps