16.2.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.

dake_logotypo_NAI

 

Αθήνα  16/02/2014    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΑΚΕ  ΥΠ.ΠΟ.

με αφορμή την  συνεχιζόμενη ανησυχία  των συναδέλφων , η οποία επιτείνεται ύστερα από τρομολάγνες ανακοινώσεις παρατάξεων και οργανώσεων αναφορικά με τον διενεργούμενο έλεγχο Ο Λ Ω Ν των περιπτώσεων μετατροπής συμβάσεων από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθώς και τον Γενικό Έλεγχο υπηρεσιακών μητρώων Ο Λ Ω Ν  των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (Μονίμων και Αορίστου) ,

 αναφέρει ότι :

Ο Υ Δ Ε Ι Σ  συνάδελφος πρέπει να ανησυχεί ,πλην ίσως μεμονωμένων περιπτώσεων, εάν υπάρχει προσκόμιση πλαστών δικαιολογητικών.  Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Το γεγονός ότι το σύνολο του προσωπικού βρίσκεται έντεχνα στη πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ως “ύποπτο” κατάθεσης πλαστών δικαιολογητικών και διασύρεται κατ΄ εξακολούθηση,  καθιστά τελικά  τον γενικευμένο έλεγχο αναγκαίο για την αποκατάσταση της πραγματικότητας και τον απεγκλωβισμό των συναδέλφων από ευκαιριακά παραταξιακά παιχνίδια που εξυπηρετούν ποικίλες αντίστοιχες σκοπιμότητες. .

Η  π ε ρ ι τ τ ή  νομοθετική  ρύθμιση (Άρθρο 43)  που  εκπονείται από το ΥΔΜΗΔ   και αναφέρεται στην επανεξέταση όλων των περιπτώσεων μετατροπής συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου,  μέσω παλαιότερων νομοθετημάτων,  ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ  να καταργήσει διοικητικές  πράξεις και αποφάσεις ολομέλειας του ΑΣΕΠ βάσει των οποίων  εφαρμόστηκαν οι κατά καιρούς σχετικές διατάξεις  (π.χ.  Π.Δ. 164/2004).

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι το ΑΣΕΠ είναι το αρμόδιο εποπτικό όργανο επανελέγχου αποτελεί εχέγγυο στην ορθή νομοτεχνική ερμηνεία των διατάξεων αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004  στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ. στο σύνολό του,

επιστημονικό, εργατοτεχνικό, διοικητικό, φύλαξης /ασφάλειας και λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ευθύνης, για την οργάνωση και λειτουργία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την προστασία  της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προαγωγή των σύγχρονων έργων πολιτισμού δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα από κανέναν έλεγχο.                                                                    

                                                                   ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ.    ΔΑΚΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

ΔΑΚΕ ΥΠ.ΠΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16.02.2014

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CyberChimps